Stel cookie voorkeur in

Missie en visie

Obs  't Span

Openbare basisschool ’t Span is sinds 2013 de openbare school in Den Oever.
Obs ’t Span is ontstaan uit de fusie van de Oosterlanderschool (in Oosterland) en Om de Oost ( Den Oever).

 

Waar de school voor staat:

Onze missie

Op Obs 't Span voelt ieder kind zich veilig en ervaart ieder kind een respectvolle en vertrouwde omgeving waarin hij of zij zichzelf kan zijn. 

Op Obs 't Span ontwikkelt ieder kind een onderzoekende houding waarmee nieuwe kennis kan worden opgedaan.

Op Obs 't Span leert ieder kind rekening houden met zichzelf, de ander en zijn omgeving. 

 

Waar de school voor gaat:

Onze visie

  • Wij bieden ieder kind een veilige en vertrouwde plek om zich optimaal te ontwikkelen. Dit doen wij door elkaar aan te spreken op regels en omgangsvormen en ruimte te bieden voor initiatieven van de leerlingen en hun ouders. Voor ons is luisteren naar elkaar en begrip tonen voor de mening van de ander het uitgangspunt.

 

  • Wij bieden ieder kind uitdaging en optimale begeleiding. Dit doen wij door rekening te houden met de verschillen tussen kinderen en met respect en zorg in te spelen op de onderwijsbehoefte en de talenten van elk kind. Uiteraard binnen de grenzen van onze schoolorganisatie.

 

  • Wij gaan voor kennis en een onderzoekende houding om kennis op te doen voor iedere leerling. De methoden die de school gebruikt zijn actueel. De inrichting van de school en de klassen is prikkelend en uitdagend. Gevarieerde materialen staan ter beschikking van de leerlingen en techniek en ICT worden dagelijks ingezet. 

 

  • Leerlingen ervaren in de school hoe je met respect en zorg met elkaar en je omgeving omgaat. Dit doen zij door samen te spelen, te werken en te sporten. Door te luisteren naar gastsprekers (bijvoorbeeld ouders) in de school en op excursie te gaan buiten de school leren zij over de wereld om hen heen.

 

  • Wij gaan er voor dat kinderen met plezier terugdenken aan hun schooltijd en dat zij op die plaats in de maatschappij terechtkomen, waar ze zich gelukkig voelen.