Stel cookie voorkeur in

Leerlingenraad


Met trots stellen we de leden van de leerlingenraad voor.

OBS 't Span heeft een officiële leerlingenraad. Een leerlingenraad die de school kan adviseren over allerlei zaken die voor de leerlingen op onze school belangrijk zijn.

Doelstellingen van de leerlingenraad:

De leerlingen adviseren de directie en het team over schoolse aangelegenheden.
De leerlingen doen leerervaringen op m.b.t. het democratisch proces
De kinderen leren om rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van de ander.

De leerlingen in de leerlingenraad zijn afkomstig uit de groepen 4 tot en met 8 en komen gemiddeld iedere zes weken bij elkaar.

Onderwerpen

Zaken die ter bespreking in de vergadering kunnen worden ingebracht zijn bijvoorbeeld: Schoolregels, inrichting van de school of het schoolplein, uitstapjes, vieringen, buitenspelen of het overblijven. De onderwerpen kunnen worden ingebracht door de leerlingen zelf of door de leerkrachten. Indien nodig of gewenst kan de leerlingenraad iemand (een leerkracht bijvoorbeeld) uitnodigen om iets uit te komen leggen.

Communicatie

De leerlingenraad is er voor alle leerlingen. Alle leerlingen weten wie er namens hun groep in de leerlingenraad zit en kunnen eventuele bespreekpunten meegeven aan een van de leden. De afzonderlijke leden kunnen dingen op de agenda laten zetten. De leden van de leerlingenraad doen verslag van de vergadering in hun groep.

Begeleiding

Luisteren, elkaar overtuigen, meningsverschillen oplossen. Het zijn allemaal zaken die horen bij een vergadering. Bij iedere vergadering is een leerkracht aanwezig om de leden bij het vergaderen te ondersteunen.

Verkiezingen

De leerlingenraad wordt gekozen door de leerlingen van de groepen 4 tot en met 8. Jaarlijks kunnen alle leerlingen uit deze groepen zich kandidaat stellen. Bij meerdere kandidaten worden er verkiezingen gehouden.