Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

'Samenwerken maakt ons sterker'

Medezeggenschapsraad algemeen

De medezeggenschapsraad (MR) van de school heeft een rol in de toetsing van het schoolbeleid. De MR bestaat uit een teamgeleding en een oudergeleding. De teamgeleding wordt uit en door het personeel gekozen. De oudergeleding wordt uit en door de ouders gekozen. De zittingsduur van de commissie is twee jaar. De MR heeft zowel advies- als instemmingsrecht. Deze rechten staan omschreven in het medezeggenschapsreglement. Het medezeggenschapsreglement kan op school worden ingezien

De MR vergadert 5 keer per jaar,  zie hierna voor de data. Deze vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk en worden gehouden in school.

Tenslotte is er voor alle scholen van Surplus samen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met zaken die een gemeenschappelijk belang hebben voor alle scholen.

MR 't Span

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders/verzorgers en school op een prettige en ongedwongen manier samenwerken. We onderhouden contacten met de ouderraad, met De Branding en Kinderopvang Hollands Kroon. 

Samenstelling

Oudergeleding: Siegrid Beneker, Arnoud Vooijs en Johan Bouwhuis (voorzitter).

Teamgeleding: Kelly Jansen, Ester Tijsen en Maryanne Wittink.

Contact

We horen graag wat er onder leerlingen en ouders/verzorgers speelt. U kunt ons bereiken via  mrvoorzitter@obs-t-span.nl

Vergadermomenten 
  • Woensdag 9 oktober 2019  
  • Woensdag 8 januari 2020 
  • Donderdag 5 maart 2020 
  • Woensdag 1 april 2020
  • Woensdag 10 juni 2020

De vergaderingen starten om 15:00 uur.

Klik hier om de notulen van de vergadering van 25-6-2019 in te zien.

Klik hier om de notulen van de vergadering van 23-5-2019 in te zien.

Klik hier om de notulen van de vergadering van 19-03-2019 in te zien.

Klik hier om de notulen van de vergadering van 17-01-2019 in te zien.

Klik hier om de notulen van de vergadering van 10-12-2018 in te zien.

Klik hier om de notulen van de vergadering van 13-11-2018 in te zien.