Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

'Samenwerken maakt ons sterker'

Medezeggenschapsraad algemeen

De medezeggenschapsraad (MR) van de school heeft een rol in de toetsing van het schoolbeleid. De MR bestaat uit een teamgeleding en een oudergeleding. De teamgeleding wordt uit en door het personeel gekozen. De oudergeleding wordt uit en door de ouders gekozen. De zittingsduur van de commissie is twee jaar. De MR heeft zowel advies- als instemmingsrecht. Deze rechten staan omschreven in het medezeggenschapsreglement. Het medezeggenschapsreglement kan op school worden ingezien

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar,  zie hierna voor de data. Deze vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk en worden gehouden in school.

Tenslotte is er voor alle scholen van Surplus samen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met zaken die een gemeenschappelijk belang hebben voor alle scholen.

MR 't Span

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders/verzorgers en school op een prettige en ongedwongen manier samenwerken. We onderhouden contacten met de ouderraad, met De Branding en Kinderopvang Hollands Kroon. Daarnaast werken we samen met de MR's van Basisschool Zandhope ('t Zand) en De Tweewegen (Wieringerwaard).

Samenstelling

Van links naar rechts:

Annika Verwoerd (oudergeleding), Anna Dekker (secretaris, oudergeleding), Johan Bouwhuis (voorzitter, oudergeleding),  Maryanne Wittink, Alma de Bakker-Biesheuvel.

Contact

We horen graag wat er onder leerlingen en ouders/verzorgers speelt. U kunt ons bereiken via  mrvoorzitter@obs-t-span.nl

Vergadermomenten 
  • 28 september 2017
  • 23 november 2017
  • 18 januari 2018
  • 15 maart 2018
  • 17 mei 2018
  • 28 juni 2018

Klik hier om de notulen van de vergadering van 28-9 in te zien.

Klik hier om de notulen van de vergadering van 23-11 in te zien.