Stel cookie voorkeur in

Ouderraad

Ouderraad (OR)

Aan de school is een ouderraad verbonden. De OR wordt gekozen door de ouders en uit de ouders. Zij coördineren samen met het team de festiviteiten gedurende het schooljaar. De ouderraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Vanuit het team is steeds een vertegenwoordiger aanwezig. De leden van de OR worden voor vier jaar gekozen en kunnen zich dan herkiesbaar stellen. 
 
Leon Krauts (voorzitter) 
Nienke Wiersma (penningmeester) 
Simone Zomerdijk (secretaris) 
Arenda Postema
Bianca Kort
Franciska van Eekelen
Natasja Smit
Miranda de Smit
 

klik hier om het reglement van de ouderraad in te zien.