Stel cookie voorkeur in

Hoofdluiscontrole

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander worden overgebracht. De school is, ongewild, zo’n plaats.

Wij zijn van mening dat zowel ouders als school verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen.

Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op onze school in samenwerking met een speciale ouderwerkgroep gekozen voor een systematische aanpak. 

Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal de school contact met de ouders opnemen.

Klik hier om de folder van de GGD in te zien

Meer informatie vindt u op de website van GGD Hollands Noorden.