Stel cookie voorkeur in

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Het organiseren van extra activiteiten binnen de school kost geld. Daarom vraagt de ouderraad een jaarlijkse bijdrage in de kosten. Bij deze activiteiten moet u denken aan: de schoolreis, de lichtjesavond, het sinterklaasfeest, de kerstviering en de sportdag. De bijdrage is vrijwillig, maar u begrijpt dat wij uw bijdrage niet kunnen missen.  Er bestaat een regeling om ouders met een laag inkomen tegemoet te komen in de kosten van hun minderjarige schoolkinderen. Meer informatie over de regeling participatie schoolgaande kinderen kunt u vinden op de website: www.meedoennoordkop.nl

De ouderbijdrage is:

Voor de groepen     1-2                         : € 37,50

Voor de groepen     3 t/m 8                 : € 50,-

Er wordt geen extra bijdrage  gevraagd voor het meerdaagse schoolreisje

De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld op de jaarlijkse ouderavond, waarop ook de verantwoording van de besteding aan de orde komt.

Wij vragen u het bedrag aan het begin van het schooljaar  te storten op rekening

NL45 RABO 0130 6887 03 t.n.v. OR obs ‘t Span.